Regelingen kinderen en opleiding

We hebben 18 ondersteuningen voor je gevonden.


Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Een financiële bijdrage voor de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen tot 18 jaar.

De Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) regelt een financiële tegemoetkoming voor mensen die kinderen verzorgen en opvoeden. De AKW is een volksverzekering en wordt uitgevoerd door Sociale verzekeringsbank (SVB).Bijzonderheden / voorwaarden:

- Leeftijd tot 18 jaar - Inwonend - Mate van onderhoud door ouders - Niet inkomensafhankelijk

ER ZIJN SPECIALE REGELS VOOR ALS: - U zorgt voor een ander kind. - Het kind niet thuis woont. - Het kind in het buitenland woont.

Voor 16-17 jarigen krijgt u kinderbijslag als uw kind: Met een stage, bijbaan, of werk tijdens de opleiding niet te veel verdient. - Een opleiding volgt waarmee een startkwalificatie wordt gehaald. - Is vrijgesteld van het halen van een startkwalificatie. - Een startkwalificatie heeft gehaald en daarna dagonderwijs volgt, werkeloos is geworden of door ziekte of handicap geen opleiding meer kan volgen.Verplichtingen:

Wijzigingen in de normen doorgeven.
Kinderfietsplan ANWB

Recht op een fiets

ANWB vindt dat elk kind recht heeft op een fiets. Mobiliteit, de wereld in vrijheid ontdekken, is juist in deze leeftijdsgroep een voorwaarde voor persoonlijke groei en sociale ontwikkeling. Onafhankelijk van de loopafstand van huis kan het kind keuzes maken die passen bij zijn talent of interesse. Dankzij een fiets kan het mogelijk naar de juiste school, kan het in vrijheid met anderen naar een speelpleintje en naar vriendjes gaan uit een andere buurt. Een verrijking dus.

Maatschappelijk betrokken

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en vanuit ons grote netwerk van 4 miljoen ANWB-leden, kan ANWB een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van deze kwetsbare groep. Daarbij werken we nauw samen met vrijwilligers, scholen en tal van partners. Een van hen is Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij weten welke kinderen een fiets nodig hebben en wij zorgen voor een veilige fiets op maat.

Fietsland

Nederland is een fietsland. Voor kleine afstanden, onder 10 kilometer, doen we bijna alles op de fiets. 13,5 miljoen inwoners van 4 jaar en ouder (84% van de bevolking) bezitten één of meer fietsen. Daar zitten ook veel ongebruikte fietsen tussen.Voor het ANWB Kinderfietsenplan zamelen we gebruikte (kinder)fietsen in, knappen ze op en verspreiden ze via onze partners naar kinderen die onder de armoedegrens leven. Ook zij krijgen zo de kans de wereld te ontdekken.Bijzonderheden / voorwaarden:

Het ANWB Kinderfietsenplan zoekt samenwerking met professionals die werken bij een maatschappelijke organisaties met een ANBI-verklaring (of een buurt- of wijkteam via een gemeente) en zich inzetten voor kinderen in armoede. Zij weten immers welke kinderen in lage inkomensgezinnen leven en zich geen fiets kunnen veroorloven.

Hulpverleners bij een maatschappelijke organisatie met een ANBI-verklaring kunnen een kind bij onze vaste partner Nationaal Fonds Kinderhulp opgeven. Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor kinderen die te maken krijgen met armoede. Het fonds honoreert aanvragen op het gebied van ontwikkeling, ontspanning en voor basale zaken. Een fiets valt onder die laatste categorie, vooral als een kind 3 kilometer of meer naar school moet lopen.

 Het ANWB Kinderfietsenplan doneert een veilige fiets aan kinderen vanaf 10 jaar.Verplichtingen:

Wilt u een fiets doneren? dat kan!

https://www.anwb.nl/over-anwb/... 

een fiets aanvragen kan via Stichting Leergeld.
Voor Kinderfietsplan ANWB kun je contact opnemen met:Website: https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Stichting Leergeld Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0625101765.
E-mail: info@stichtingleergeldhoogeveen.nl


Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering )

Een kind heeft geen ouders meer? Dan is het kind een wees. Voldoet de wees aan alle voorwaarden? Dan kan hij of zij een wezen uitkering krijgen. Het maakt niet uit of het een eigen kind of stiefkind is van de overleden ouders. 

Wat zijn de voorwaarden voor een wezen uitkering

Een wees krijgt alleen een wezen uitkering als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Algemene nabestaandenwet (ANW). Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte.  

Kinderen tot 16 jaar hebben geen extra voorwaarden. Dit veranderd als de wees 16 jaar word. De wezen uitkering stopt altijd met 21 jaar. Bijzonderheden / voorwaarden:

Voorwaarden:

Wezen van 16 of 17 jaar moeten: - Overdag op school zitten en bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie, of - zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, of - na het behalen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 18 tot 21 jaar moeten: - volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 16 tot 21 jaar die voor het huishouden zorgen, als: - ze ongehuwd zijn, niet samenwonen en meer dan de helft van de tijd besteden aan het verzorgen van het huishouden, en - er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezen uitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en - de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft behaald, of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.
Leergeld Hoogeveen

Schoolkosten en andere kosten? Leergeld helpt!

Wanneer je kind opgroeit in een gezin met weinig geld, dan kun je niet altijd gemakkelijk aan alles mee doen. Dat is jammer en niet terecht want alle kinderen horen erbij. 

De Stichting Leergeld Hoogeveen zorgt ervoor dat deze kinderen toch mee kunnen doen. 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet mee doen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn. 

Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen laten mee doen. 

Dankzij donaties en sponsoring kan Leergeld deze zaken voor kinderen regelen. Er wordt geen geld uitgekeerd, alles wordt in natura verstrekt. 

Nu meedoen is straks meetellen. Bijzonderheden / voorwaarden:

Stichting Leergeld Hoogeveen richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Het inkomen van de ouders wordt door vrijwilligers gecheckt. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstand. Ook mensen die in de schuldsanering zitten, kunnen bij Leergeld terecht. De Stichting Leergeld Hoogeveen is er voor alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen. 

Zitten de kinderen op het voortgezet onderwijs dan kan het volgende worden aangevraagd:  

- een fiets in bruikleen

- een schoolspullen pasje

- een sportspullen pasje

- bijdrage in de kosten van een laptop

- werk week

Voor kinderen op de basisschool kan worden aangevraagd:

- een fiets in bruikleen

- abonnement Squla (spelenderwijs leren)

- voor kinderen in groep 7 en 8 indien nodig een refurbished laptop en/of een mobieltje

- schoolreisje wel, de vrijwillige bijdrage wordt niet vergoedVerplichtingen:

Kinderen in Armoede

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?

Uitvoerende organisatie:

Alle kinderen mogen meedoen?  https://www.leergeldhoogeveen....

bijstand aanvragen gemeente Hoogeveen https://www.hoogeveen.nl/laag-...
Voor Kinderen in Armoede kun je contact opnemen met:Website: https://www.leergeldhoogeveen.nl/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Stichting Jarige Job
Van Nelleweg 1
Tel: 010 – 737 03 48
E-mail: info@stichtingjarigejob.nl
De VoorzieningenWijzer
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: devoorzieningenwijzer@swwh.nl
Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Het Vergeten Kind
Joseph Haydnlaan 2a
Tel: 085 065 3450
E-mail: info@hetvergetenkind.nl
Jeugdeducatiefonds
Vlampijpstraat 78 78
E-mail: info@jeugdeducatiefonds.nl
Kinderhulp
Postbus 2130
Tel: 0570 61 18 99
E-mail: info@kinderhulp.nl
Kledingbank Drenthe
De Vos van Steenwijklaan 1 1
E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
Kringloopwinkel Het Goed
Kanaalweg 2
Tel: 0528 - 234040
Speel-O-Theek Hoogeveen
Boekenberghstraat 12
Tel: 06 129961613
E-mail: info@speelotheek.nl
Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe
Zuidhaege 2
Tel: 085 086 2866
E-mail: yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl
Stichting Leergeld Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0625101765.
E-mail: info@stichtingleergeldhoogeveen.nl
Stichting Het Mini Maatje
Wilhelminaplein 10
E-mail: info@hetminimaatje.nl
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl
Buurtgezinnen Hoogeveen
Hof 11
E-mail: ilona@buurtgezinnen.nl
Stichting de Reddende Engel
Tel: 06-19625768
E-mail: stichtingdereddendeengel@gmail.com
Dorcas
Het Haagje 142
Tel: 0528-230655
E-mail: dorcaswinkelhoogeveen@dorcas.nl


Kindgebonden budget
Voor kingebonden budget moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Tegemoetkoming kosten peuterspeelzaalAlle kinderen in Nederland tussen de 2 en 4 jaar hebben recht op 2 dagdelen per week gratis peuteropvang. De vergoeding van de kosten vraagt u eerst aan bij de Belastingdienst (tegemoetkoming kinderopvangtoeslag). 

Voor het bedrag dat overblijft, kunt u bij uw gemeente een vergoeding aanvragen.

Gaat uw kind naar de opvang, omdat u een opleiding volgt of bijstand ontvangt én deelneemt aan een traject naar werk? Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor een aanvullende tegemoetkoming van de gemeente. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een tegemoetkoming in de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal te ontvangen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Wat goed is om te weten

 • U kunt de vergoeding alleen krijgen als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm (rijksoverheid.nl)
 • U kunt de vergoeding alleen krijgen als uw gezin minder spaargeld en bezit heeft dan € 15.150,-
 • Het bedrag dat u krijgt kan per maand anders zijn, bijvoorbeeld als het uurtarief van de peuteropvang wijzigtInkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar. Verder hangt de korting af van uw inkomen. De Belastingdienst beoordeelt of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Voorwaarden combinatiekorting

Om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te kunnen krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U vindt de voorwaarden en bedragen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting op de website van de Belastingdienst.

Co-ouder en combinatiekorting

Bent u co-ouder, werkt u en staat uw kind ingeschreven bij de andere ouder? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Uw kind moet dan ten minste 3 hele dagen per week bij u wonen. En ten minste 3 hele dagen per week bij de andere ouder wonen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting ( voorheen gecombineerde ouderkorting ) Zie ook Heffingskorting bij de categorie Werk en Inkomen

Verplichtingen:

◾U hebt een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar. Dit kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalender jaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Bent u co-ouder? dan mag uw kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van uw ex-partner. ◾Uw arbeidsinkomen is hoger dan € 5.548 (2023). ◾U hebt geen fiscale partner. Of u hebt wel een fiscale partner maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tegemoetkoming studiekosten

Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Dan kun je een tegemoetkoming scholieren krijgen. Er zijn wel voorwaarden voor je opleiding en nationaliteit. Deze tegemoetkoming is een gift.Bijzonderheden / voorwaarden:

Je tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijsVerplichtingen:

Vraag een DigiD met sms-controle aan. DigiD is je inlogcode voor de hele overheid. Vraag je tegemoetkoming aan in Mijn DUO. Doe dit vóór het einde van het schooljaar (31 juli)Uitvoerende organisatie:

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen
Voor Tegemoetkoming studiekosten kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 050 599 77 55 
Website: https://duo.nl/particulier/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 12
Tel: 050 599 77 55
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Tegemoetkoming kosten van kinderen voor activiteiten op maatsch., sportief of cultureel gebied


Bijzonderheden / voorwaarden:

Voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm
KinderopvangtoeslagKinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. 

Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag krijgen, als u aan de voorwaarden voldoet.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen. 

De hoogte van de toeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bijzonderheden / voorwaarden:

De voorwaarden zijn:

 • U en het kind wonen op hetzelfde adres
 • U onderhoudt het kind in belangrijke mate
 • U werkt. Werkt U of uw toeslagpartner niet? soms kun je toch toeslag ontvangen bijvoorbeeld als uw toeslagpartner een studie volgt of een inburgeringscursus of een traject naar werk volgt.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. De gemeente checkt of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

 • Een deel van de kosten van de opvang betaal je zelf

  Met de kinderopvangtoeslag kunt je niet alle kosten van de opvang betalen. Je betaalt altijd zelf een deel van de kosten. Dat is de verplichte eigen bijdrage. 

  Je moet met bankafschriften kunnen bewijzen dat u de opvangkosten op tijd betaald. Betaalt u zelf niet mee aan de kosten? Bijvoorbeeld als uw gastouder uw kind gratis opvangt. Dan hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Studiefinanciering

Als u staat ingeschreven als student aan het mbo, hbo of universiteit, kunt u geld krijgen voor uw opleiding: studiefinanciering.

Wordt u binnenkort 18? Dan moet u meestal nog meer regelen dan alleen studiefinanciering aanvragen. 

studiefinanciering wat is dat?

 • Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs, aanvullende beurs, rentedragende lening, studentenreis product en collegegeldkrediet (alleen voor hbo en universiteit).
 • Je bepaalt zelf welke onderdelen u aanvraagt.

Loop geen geld mis. Vraag de aanvullende beurs altijd aan. Dit hoeft u maar 1 keer te doen. We berekenen dan elk jaar of u er recht op hebt.

Woont u thuis of bent u uitwonend?

Je krijgt meer geld als u uitwonend bent.

Je bent uitwonend als:

 • je bij de gemeente staat ingeschreven op een ander adres dan dat van uw ouder(s) en
 • je woont op het adres waar je staat ingeschreven.

De dienst Duo kijkt naar de situatie op de 1e van de maand. Als je een beurs voor uitwonenden krijgt, controleren ze of je inderdaad uitwonend bent.

Hoeveel geld krijgt je?

Op de pagina Bedragen leest u hoeveel u maximaal kunt krijgen. Kijk verder op de site van de Belastingdienst Link opent externe pagina of u recht hebt op een toeslag of belastingteruggave.

Wanneer gaat studiefinanciering in?

 • studiefinanciering mbo: vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Het studentenreis product kunt u wél voor uw 18e krijgen.
 • studiefinanciering hbo of universiteit: direct als je begint met studeren, ook als je nog geen 18 bent. Meestal is dit per 1 september.

We betalen het bedrag maandelijks uit, aan het eind van elke maand. Ook in de zomervakantie.

Gift of terugbetalen

Studiefinanciering is niet altijd een gift.Bijzonderheden / voorwaarden:

Er Gelden voorwaarden zoals leeftijd, Doet u MBO ? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn voor een beurs of een rentedragende lening. Je kunt wel een studentenreis product krijgen als je nog geen 18 jaar bent.  

 • Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.
 • Je moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering ingaat.

Wordt je 30? Dan loopt je studiefinanciering gewoon door. Behalve als je de studiefinanciering na je 30e stopzet, dan kunt je de studiefinanciering niet meer opnieuw starten.

Hebt je door je leeftijd geen recht meer op studiefinanciering? Misschien kun je dan wel het leven langlerenkrediet aanvragen.

Opleiding

 • Je doet een van de volgende opleidingen:
  • mbo: beroeps opleidende leerweg (bol)
  • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree
 • Je staat voltijds of duaal ingeschreven als student. Voor deeltijd of bbl krijgt u geen studiefinanciering. Voor een inschrijving als extraneus of examendeelnemer ook niet.
 • Je moet op de 1e van de maand ingeschreven staan. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • De opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • De opleiding is erkend. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is.

Doet u een schakeljaar of premaster? U krijgt alleen studiefinanciering als u wordt ingeschreven als voltijds of duaal bachelorstudent.

Soms kunt u ook studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland.

Thuisstudie Doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Dan kunt u misschien studiefinanciering krijgen.Verplichtingen:

Je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma behalen.
Onder het minimum

Armoede kan iedereen treffen…

In Nederland leeft een door de crisis toenemend aantal mensen in armoede. Dit komt vaak door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding, schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen deze problemen zich op. Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. Het overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen.

De basisproducten, op het gebied van eten, spelen, kleding enz., kunnen dan niet meer aangeschaft worden. 

Ligt Uw (gezins) inkomen onder het sociaal minimum? Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leef situatie. 

Er word gekeken of u in aanmerking komt voor bepaalde financiële ondersteuning, dan kijken ze ook naar uw draagkracht. Bijzonderheden / voorwaarden:

Om te bepalen welke personen hiervoor in aanmerking komen, worden deelnemers vooraf gescreend.
Begeleiding naar hulpverlening

Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.Verplichtingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.Ondersteuningen