Onder het minimum

Kinderhulp

Postbus 2130
7420 AC Deventer
Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien 421.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier. Bijvoorbeeld op het gebied van:

alledaagse dingen, zoals een fiets of kleding

ontspanning, in de vorm van een dagje uit of vakantie, om even aan de ellende te ontsnappen;

ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school


Als niemand kan helpen

Als een kind niet voor hulp bij fondsen als Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Jarige Job terecht kan.  En de gemeente kan ook niks betekenen? Dan is er het Kinderfonds voor hen.

Het Kinderfonds helpt kinderen individueel. Dit doen ze altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind indienen. 

Telefoonnummer: 0570 61 18 99 
E-mail: info@kinderhulp.nl
Website: www.kinderhulp.nl

Bijzonderheden:

Alleen maatschappelijke organisaties kunnen aanvragen bij Kinderhulp, via een vaste contactpersoon.