Onder het minimum

Stichting Leergeld Hoogeveen

Het Haagje 119 119
7902 LE 7902 LE Hoogeveen
Stichting Leergeld Hoogeveen probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Hoogeveen gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen.

Stichting Leergeld Hoogeveen richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen.

Er kunnen aanvragen worden gedaan voor werkweken, schoolreisjes, schoolspullen, fietsen, computers etc.
Telefoonnummer: 0528278855 
E-mail: coördinator@stichtingleergeldhoogeveen.nl
Website: www.leergeld.nl/hoogeveen

Bijzonderheden:

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 90 lokale stichtingen biedt leergeld deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Nu meedoen is straks meetellen.