Fondsen

Stichting Leergeld Hoogeveen

Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
Schoolkosten en andere kosten? Leergeld helpt!

Wanneer je als kind opgroeit in een gezin met weinig geld, dan kun je niet altijd gemakkelijk aan alles meedoen. Dat is jammer en niet terecht want alle kinderen horen erbij. De Stichting Leergeld Hoogeveen zorgt ervoor dat deze kinderen toch mee kunnen doen. Voor kinderen van 4 tot 18 kunnen ouders bij Leergeld aankloppen. Het inkomen van de ouders wordt door vrijwilligers van Leergeld gecheckt. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstand. Ook mensen die in de schuldsanering zitten, kunnen bij Leergeld terecht. De Stichting Leergeld Hoogeveen is er voor alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen. Zitten kinderen op het Voortgezet onderwijs dan kan het volgende worden aangevraagd:

  • een fiets in bruikleen
  • een schoolspullenpasje
  • een sportspullenpasje
  • bijdrage kosten laptop
  • werkweek

Voor kinderen op de Basisschool kan worden aangevraagd:

  • een fiets in bruikleen
  • abonnement Squla (spelenderwijs leren)
  • voor kinderen in groep 7 en 8 indien nodig een refurbished laptop en/of mobieltje
  • schoolreisjes wel, de vrijwillige bijdrage vergoeden wij nietTelefoonnummer: 0625101765. 
E-mail: info@stichtingleergeldhoogeveen.nl
Website: www.leergeld.nl/hoogeveen

Bijzonderheden:

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Dankzij donaties en sponsoring kan Leergeld deze zaken voor kinderen regelen. Er wordt geen geld uitgekeerd, alles wordt in natura verstrekt.

Nu meedoen is straks meetellen.