Begeleiding naar hulpverlening

Sociaal werkers informele zorg en welzijn

Bezoekadres: Dekkerplein 1
7901 BZ Hoogeveen
Informele zorg en welzijn

De sociaal werkers (Informele zorg en welzijn) in het WMO team informeert en adviseert inwoners van de gemeente Hoogeveen over de mogelijkheden van de diverse regelingen en voorzieningen en diensten op het gebied van welzijn, informele zorg en zorg.   Alle inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar zij zich prettig voelen. Verder moet iedereen kunnen meedoen in de samenleving, dit geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen, voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voor chronisch zieken en voor mensen met psychische problemen. Sommige mensen hebben daar hulp bij nodig. De sociaal werkers helpen u de weg vinden in het sociaal domein en helpen u met aanvragen van informele zorg en verstrekken informatie.   
Telefoonnummer: 14 0528 
2e telefoonnummer: 0528-278855 
E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl

Bijzonderheden:

Dagelijks spreekuur:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ochtend van 09.00 uur tot 12.30 uur.

donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

Bezoek adres:

Werkplein (gemeente Hoogeveen)

Dekkerplein 1

Hoogeveen