Ouderencentrum Het Knooppunt

Jan Dekkerstraat 1A
7902 JG Hoogeveen
In het Ouderencentrum het Knooppunt worden dagelijks specifiek activiteiten voor ouderen georganiseerd: op alle werkdagen, overdag.

Er is een eetgroep voor alleenstaanden woensdag, donderdag en vrijdag en elke 1e zaterdagavond van de maand ontmoetingsavond voor alleenstaanden en worden er jaarlijkse activiteiten georganiseerd zoals een reisje (september), een nieuwjaarsreceptie (januari), een toneelvoorstelling, een kooroptreden, e.d.
Op maandagmiddag in de sporthal Trasselt speelt men bowls. Een grote variant op koersbal.

Wekelijkse activiteiten:

 Maandagmorgen Rummikub Vanaf 09.30
Maandagmiddag Bingo Vanaf 13.45
Maandagmiddag Handwerken Vanaf 14.00
Maandagmiddag Biljarten (competitie) Vanaf 12.30
Woensdagmiddag Sjoelen Vanaf 13.30
Woensdagmiddag Biljarten (vrije inloop) Vanaf 13.00
Donderdagmiddag Koersbal Vanaf 13.00
Donderdagmiddag Biljarten (vrije inloop) Vanaf 13.00
Donderdagavond Biljarten (competitie) Vanaf 19.00
Vrijdagmiddag Klaverjassen Vanaf 13.30Telefoonnummer: 0528 220045 
E-mail: soh@kpnmail.nl
Website: www.vzbo.nl


Ouderencentrum Het Knooppunt biedt 4 ondersteuningen aan.


Dagontmoeting Ouderen

Om allerlei redenen kan het voor ouderen soms moeilijk zijn om deel te nemen aan activiteiten, zoals een ouderensoos. Anderen voelen zich thuis vaak alleen of kunnen niet zonder de steun van een ander en hebben daarom wat extra begeleiding nodig voor een prettige en zinvolle dagbesteding. Deze mensen kunnen deelnemen aan een Dagontmoeting. Dit betekent dat u een of twee keer per week een vaste locatie buitenshuis bezoekt, waar u samen met anderen de dag of een dagdeel doorbrengt. Het is fijn om andere mensen te ontmoeten en eventueel samen te eten en/of iets ontspannends of creatiefs onderneemt.

Op verschillende locaties in de gemeente worden activiteiten voor ouderen georganiseerd.

Dagontmoeting groepen 2018

Maandag:

De Weideblik

Dagontmoeting Plus; wekelijks voor bewoners uit De Weide/Erflanden doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig;van 10.00 -13.00 uur.

Dinsdag:

Olde Bieb

Dagontmoeting Plus; wekelijks voor bewoners uit Krakeel, Wolfsbos en Zuid (in principe) doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen & psychische kwetsbaarheid, er is zorg aanwezig;van 10.00 -13.00 uur

Knooppunt

Dagontmoeting Plus; wekelijks voor bewoners uit Krakeel, Wolfsbos en Zuid (in principe) doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig;van 10.00 -13.00 uur

Hollandscheveld Het Anker

Wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers 10.00 -14.00 uur (organisatie door Dorpscoöperatie)

Nieuwlande

Wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers  van 10.00 – 12.00 uur


Woensdag

Salawaku

1x per 14 dagen doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; ; ook molukse ouderen zijn van harte welkom (er zijn Maleis sprekende vrijwilligers aanwezig); wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 11.00 – 14.00 uur

Elim Wiekswal

Wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 10.00 – 13.30 uur (organisatie door EVA)

Pesse Oosterhof 

Wekelijks met 1x per maand samen eten doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers. van 10.00 - 12.00 uur met eten tot 13.30 uur.


Donderdag

Nieuwlande

Wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 10.00 -12.00 uur

Elim Wiekswal

3x per maand; 3e donderdag niet!  doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 10.00 -14.00 uur. (organisatie door EVA)


Vrijdag

Olde Bieb

Dagontmoeting Plus ; wekelijks (start 2e week van januari) voor bewoners uit Krakeel, Wolfsbos en Zuid (in principe) doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig van 12.00 -15.00 uur

Pesse Oosterhof

1x per maand (laatste vrijdag Tiedverdrief) doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 14.00 -16.00 uur


Ouderen bezoek en ouderen activiteiten

Deze activiteit is gericht op vriendschappelijk huisbezoek van een vrijwilliger aan een oudere deelnemer die nauwelijks een sociaal netwerk heeft en daardoor dreigt te vereenzamen. Het doel van het bezoek is om de oudere deelnemer te betrekken bij de samenleving door samen met de vrijwilliger een praatje maken, een kop koffie drinken, samen een boodschap  doen, een wandeling maken etc. En het biedt de deelnemer de gelegenheid om zijn/haar verhaal te doen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers mee gaan naar het ziekenhuis, fysiotherapie, apotheek e.d. De vrijwilliger komt echt voor de deelnemer en niet voor verzorging of huishoudelijk werk. De vrijwilliger komt in beginsel één keer per veertien dagen. Indien een deelnemer vaker een bezoekje wil dan kan dat met de vrijwilliger besproken te worden.Bijzonderheden / voorwaarden:

Geen.Verplichtingen:

Geen.Uitvoerende organisatie:

Humanitas afdeling Zuid-Drenthe