Dorpscooperatie Hollandscheveldverbindt.nl

Otto Zomerweg 1 1
7913 AE Hollandscheveld
Samen zorgen voor goede zorg! De cooperatie wil er zijn voor alle inwoners van Hollandscheveld. Men kan voor vragen over formele zorg  Wmo voorzieningen) en informele zorg (inzet van vrijwilligers) terecht bij de dorpsregisseur.
Telefoonnummer: 06-23211010 
E-mail: dorpsregisseur@hollandscheverldverbindt.nl
Website: www.hollandscheveldverbindt.nl


Dorpscooperatie Hollandscheveldverbindt.nl biedt 1 ondersteuning aan.


Dagontmoeting Ouderen

Om allerlei redenen kan het voor ouderen soms moeilijk zijn om deel te nemen aan activiteiten, zoals een ouderensoos. Anderen voelen zich thuis vaak alleen of kunnen niet zonder de steun van een ander en hebben daarom wat extra begeleiding nodig voor een prettige en zinvolle dagbesteding. Deze mensen kunnen deelnemen aan een Dagontmoeting. Dit betekent dat u een of twee keer per week een vaste locatie buitenshuis bezoekt, waar u samen met anderen de dag of een dagdeel doorbrengt. Het is fijn om andere mensen te ontmoeten en eventueel samen te eten en/of iets ontspannends of creatiefs onderneemt.

Op verschillende locaties in de gemeente worden activiteiten voor ouderen georganiseerd.

Dagontmoeting groepen 2018

Maandag:

De Weideblik

Dagontmoeting Plus; wekelijks voor bewoners uit De Weide/Erflanden doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig;van 10.00 -13.00 uur.

Dinsdag:

Olde Bieb

Dagontmoeting Plus; wekelijks voor bewoners uit Krakeel, Wolfsbos en Zuid (in principe) doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen & psychische kwetsbaarheid, er is zorg aanwezig;van 10.00 -13.00 uur

Knooppunt

Dagontmoeting Plus; wekelijks voor bewoners uit Krakeel, Wolfsbos en Zuid (in principe) doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig;van 10.00 -13.00 uur

Hollandscheveld Het Anker

Wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers 10.00 -14.00 uur (organisatie door Dorpscoöperatie)

Nieuwlande

Wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers  van 10.00 – 12.00 uur


Woensdag

Salawaku

1x per 14 dagen doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; ; ook molukse ouderen zijn van harte welkom (er zijn Maleis sprekende vrijwilligers aanwezig); wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 11.00 – 14.00 uur

Elim Wiekswal

Wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 10.00 – 13.30 uur (organisatie door EVA)

Pesse Oosterhof 

Wekelijks met 1x per maand samen eten doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers. van 10.00 - 12.00 uur met eten tot 13.30 uur.


Donderdag

Nieuwlande

Wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 10.00 -12.00 uur

Elim Wiekswal

3x per maand; 3e donderdag niet!  doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 10.00 -14.00 uur. (organisatie door EVA)


Vrijdag

Olde Bieb

Dagontmoeting Plus ; wekelijks (start 2e week van januari) voor bewoners uit Krakeel, Wolfsbos en Zuid (in principe) doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig van 12.00 -15.00 uur

Pesse Oosterhof

1x per maand (laatste vrijdag Tiedverdrief) doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers van 14.00 -16.00 uur