Tegen Haar Wil

Tegen Haar Wil

Postbus 131
7900 AC Hoogeveen
Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat, kun je bellen met THW. Je hoeft zelfs je naam niet te zeggen en je kunt ons ook mailen als je dat prettiger vindt. Ook partners van slachtoffers en andere betrokkenen kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie.
Telefoonnummer: 0592 347444 
E-mail: info@tegenhaarwil.nl
Website: www.tegenhaarwil.nl

Bijzonderheden:

Bij Tegen Haar Wil werken vrouwen die speciaal voor dit werk worden getraind en sommige vrijwilligsters hebben zelf ook ervaring met geweld in hun leven. THW is bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 14.00 uur - 17.00 uur en tussen 18.00 uur - 21.00 uur op telefoonnummer 0592 - 34 74 44.

Voor meer informatie: www.tegenhaarwil.nl