Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe

SamSam (via WMO team Hoogeveen/De Wolden)

Dekkerplein 1
7901 BZ HoogeveenTelefoonnummer: 14 0528 
E-mail: vrijwilligers@samsamhoogeveen.nl
Website: www.samsamhoogeveen.nl