Schuldhulpverlening Leger des Heils

Leger des Heils Korps Hoogeveen

Reviusweg 5
7901 JN Hoogeveen
Als Leger des Heils proberen we een kerk met een + (plus) te zijn. Leven en werken vanuit ons geloof in God, ten dienste van mensen. Veel van onze activiteiten staan in het teken van hulp en ondersteuning aan hen die het minder getroffen hebben dan de meeste mensen.

Regelmatig verstrekken we gratis kleding aan hulpbehoevenden, bezoeken we ouderen en alleengaanden. Er is inmiddels een maaltijdvoorziening voor ouderen en alleenstaanden gerealiseerd. Mogelijkheden voor het creëren van een crisisopvang in Hoogeveen worden onderzocht. Een dergelijke opvang ontbreekt al vele jaren in Hoogeveen, maar is hard nodig!
Telefoonnummer: 0528 265441 
3e telefoonnummer: 06-51217644 / 06-12760130 
E-mail: korps.hoogeveen@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl/korpshoogeveen