Seniorenactiviteiten

Katholieke Ouderen Bond (KBO)

Watermunt 5
7909 HA Hoogeveen
De Unie KBO is voornamelijk actief op de volgende terreinen:

Identiteit en pastoraal

De christelijke grondslag inspireert uiteindelijk alle activiteiten van de Unie KBO: van sociale en culturele evenementen op lokaal niveau tot het behartigen van de belangen van ouderen bij de landelijke politiek. Maar er is meer. Velen waarderen de Unie KBO om haar katholieke cultuur: de manier waarop met elkaar wordt omgegaan, de genuanceerde opstelling in allerlei kwesties en de positieve levensinstelling. De Unie KBO komt evenzeer op voor de immateriële belangen van ouderen, als voor de materiële.

Sociaal-economische zaken

De Unie KBO is pleitbezorger van een goede AOW en pensioenregelingen, betaalbare zorgverzekeringen en draaglijke woonlasten. Het gaat niet om de kruimels die van tafel vallen. Ouderen hebben recht op een eerlijk en verdiend aandeel in de welvaart. Op alle fronten moet gestreden worden voor een samenleving, die de rechten van ouderen respecteert en een beroep doet op hun intelligentie, kennis en ervaring.

Gezondheid en Zorg

De Unie KBO maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Op de eerste plaats is de Unie KBO van mening dat er meer geld moet komen voor de ouderenzorg. De ouderenzorg heeft te weinig budget.De Unie KBO maakt zich voortdurend sterk voor een goede ouderenzorg. Daarom werpt zij zich op naast de zorgaanbieders en zorgverzekeraars als derde partij in de gezondheidszorg.

Wonen

De Unie KBO staat voor een betere afstemming tussen wonen en zorg, betaalbaar blijven van de woonlasten van ouderen, goede vervoersmogelijkheden en optimale veiligheid zowel in de woning als de woonomgeving. De Unie KBO werkt aan erkenning van het Seniorenlabel als keuringseis voor ouderenhuisvesting, aan betere voorlichting over relevante voorzieningen zoals de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).

De Unie KBO is tevens actief op het terrein van ouderentechnologie. Door middel van cursussen worden ouderen geïnformeerd over de voordelen en toepassingen van technologie, zowel wat huishoudelijke apparatuur betreft als de computer en Internet. De Unie KBO werkt actief samen met diverse organisaties op dit terrein zoals SeniorWeb.

Vrouwen in de KBO

De posities van mannen en vrouwen verschillen. De Unie KBO voert een actief emancipatiebeleid. De Unie KBO streeft ernaar om in al haar werk aandacht te besteden aan de specifieke belangen van vrouwen op de terreinen van zorg, inkomen, wonen en educatie. Ouderen ontmoeten in de samenleving regelmatig vooroordelen. Oudere vrouwen ontmoeten daarnaast extra vooroordelen, omdat ze vrouw zijn. De Unie KBO organiseert activiteiten om een positieve beeldvorming van vrouwen te bevorderen. Ze hoopt daarmee de positie van oudere vrouwen in de eigen gelederen, maar ook elders in de samenleving, te versterken.

Oudereneducatie

Leren bij de Unie KBO biedt u vele voordelen ten opzichte van andere instellingen die opleidingen en cursussen verzorgen. Eén belangrijk voordeel van de Unie KBO is de sfeer waarin het leren plaatsvindt. Geen schoolse lessituaties, maar prettige bijeenkomsten waarin overleg tussen de cursisten en hun begeleider centraal staat.
Telefoonnummer: 0528-274572 
E-mail: kbohoogeveen@gmail.com
Website: home.planet.nl/~will2413/kbo/kboh1.htm