Vrijwilligerswerk

De Noorderbrug

De Ploeger 1 1
7908 LL Hoogeveen
De Noorderbrug ondersteunt cliënten en hun familie bij het (her)inrichten van hun leven naar hun eigen mogelijkheden en wensen. Daar waar iemand (tijdelijk) niet zelf regie kan voeren, neemt De Noorderbrug deze over. Doel is daarbij altijd het versterken van eigen mogelijkheden om zo stapsgewijs de regie zoveel mogelijk zelf te leren voeren. Om te ontdekken wat iemand zelf kan en waar hulp nodig is, voeren we een respectvolle dialoog met de cliënt en zijn of haar netwerk. Ontmoeten, contact maken, verkennen en doorvragen en de ander goed (leren) begrijpen, geduldig en respectvol zijn. Dat zijn de professionele standaarden die medewerkers van De Noorderbrug hanteren. Voor cliënten is het belangrijk gezien en gekend te worden. Pas dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Één van de meest krachtige instrumenten die De Noorderbrug inzet om de respectvolle dialoog en de eigen regie om te zetten naar daadwerkelijk handelen is ‘Regie vanuit eigen Kracht
Telefoonnummer: 0528 266090 
E-mail: info@noorderbrug.nl
Website: www.noorderbrug.nl