Respijtzorg

Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen e.o.

Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
Het Contactpunt Mantelzorg tracht haar doel o.m. te verwezenlijken door: het faciliteren van de wederzijdse ondersteuning voor mantelzorgers; het opkomen voor alle – collectieve en individuele – belangen van mantelzorgers; het geven van voorlichting aan mantelzorgers en aan organisaties en instellingen.

  • Emotionele ondersteuning: bij de mantelzorgconsulent kan men zijn verhaal kwijt.
  • Praktische ondersteuning: hulp bij regelzaken.
  • Informatie: o.a. over mantelzorg, ziektebeelden, vrijwilligerszorg etc.
  • Voorlichting: aandacht vragen voor het herkennen en erkennen van mantelzorgers via lezingen etc.
  • Respijtzorg: de zorg kan tijdelijk worden overgedragen aan een vrijwilliger of een professionele hulpverlener.
  • Lotgenotencontact: gespreksgroepen voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld voor NAH (niet aangeboren hersenletsel), dementie.

Informatie:

 Stichting Welzijnswerk: Iedere werkdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur op tel 278855.

     Mantelzorgconsulenten per gebied beschikbaar; informatie via gebiedsteam SWW.

Activiteit:

 Mantelzorg –Vitaal www.mantelzorg-vitaal.nl
Telefoonnummer: 0528 278855 
E-mail: contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl
Website: www.mantelzorghoogeveen.nl